Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΚ

Είσαι άνεργος κάτω των 29 ετών? Μπορείς να συμμετέχεις στα νέα προγράμματα κατάρτισης και πρακτικής άσκησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για 5 μήνες. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: Πύργος: 26210-40200 / Πάτρα: 2610-625576 / Τρίπολη: 2710-235516 /Ζάκυνθος: 26950-45956

http://www.olympiakokek.gr/page/default.asp?la=1&id=14&pl=24&pk=165&ap=23

Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2013

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕΔ 27/3/2013

603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201100859 ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201100846 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ (ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΕΙ) ΑΕΙ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201100868 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΙ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201100867 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΑΕΙ 2
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201100865 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201100855 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΕ Β ΚΥΚΛΟΥ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201100866 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕΙ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201100895 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΑΕΙ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201100888 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΑΕΙ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201100847 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201100882 ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201100889 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕΙ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201100857 ΟΔΗΓΟΙ ΒΑΡΕΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201100896 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΙ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201100901 ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201100900 ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201100886 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201100883 ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201100902 ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201100877 ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΙ 1

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ.. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 20/3/2013

603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201100859 ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201100846 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ (ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΕΙ) ΑΕΙ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201100883 ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201100886 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201100896 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΙ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201100857 ΟΔΗΓΟΙ ΒΑΡΕΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201100889 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕΙ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201100877 ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΙ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201100847 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201100888 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΑΕΙ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201100895 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΑΕΙ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201100866 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕΙ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201100855 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΕ Β ΚΥΚΛΟΥ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201100865 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201100867 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΑΕΙ 2
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201100868 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΙ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201100882 ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1