Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2013

Συνεργάτη σε Γραμματειακή Υποστήριξη – Υπεύθυνο Επικοινωνίας

Η iprovidenow ltd είναι μία από τις νέες, ταχεία αναπτυσσόμενες εταιρείες
στο χώρο του Business Development (International Trade Networking,
Branding & ecommerce services), με έδρα το Λονδίνο.
Στα πλαίσια ανάπτυξης του δικτύου της, επιθυμεί να απασχολήσει στην Τρίπολη:
 
Συνεργάτη σε Γραμματειακή Υποστήριξη – Υπεύθυνο Επικοινωνίας
 
Απαραίτητα Προσόντα:
Ευχέρεια προφορικού και γραπτού λόγου (Αγγλικά/Ελληνικά)
Άνεση στη χρήση τεχνολογιών web, MS OFFICE
Ταχύτητα διεκπεραίωσης
Επικοινωνιακός χαρακτήρα
Ομαδικό πνεύμα
 
Επιθυμητά Προσόντα:
Ευχέρεια στη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Twitter, Facebook, YouTube,
Pinterest, Google+, Instagram etc)
Προσωπικό blog / linkedin
Εμπειρία σε εξυπηρέτηση πελατών
Εμπειρία σε marketing ή social media
 
Αρμοδιότητες:
Assisting and running a number of integrated social media campaigns
Γενική Έρευνα
Data Mining / entry
Δημιουργία διαγωνισμών και διαχείριση
Δημιουργία social campaigns (including Pinterest, Twitter, Facebook etc)
Προετοιμασία εβδομαδιαίων social media αναφορών
Competitor analysis χρησιμοποιώντας εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης
Campaign analysis and evaluationwith clients.
Συμμετοχή σε προοδευτικά οριζόντια κατανομή εργασιών τμήματος δημοσιεύσεων
Υποστήριξη τμημάτων Δημοσίων Σχέσεων και Marketing σε ενέργειες δελτίων
τύπου και παραγωγή προωθητικών κειμένων.
 
Παρέχονται:
Εκπαίδευση
Συστηματική και σκληρή εργασία σε πιεστικό περιβάλλον υλοποίησης στόχων
Σεβασμό στον προσωπικό χρόνο, ενδιαφέροντα, οικογένεια, ερασιτεχνικές
ασχολίες, προσωπικότητα
Μετασχηματισμό επιτυχημένης πρακτικής άσκησης/ημιαπασχόλησης σε μόνιμη
απασχόληση
Χώρο συνεισφοράς και ζύμωσης ιδεών, λήψης πρωτοβουλιών και υλοποίησης
καινοτομιών παραγωγής εταιρικών και κοινωνικών αγαθών
Δυνατότητες ανακάλυψης και καλλιέργειας προσωπικών κλίσεων, εκπαίδευση,
ατομικά και ομαδικά προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων

Αν πιστεύετε πως μπορείτε να ενταχθείτε στην ομάδα μας και επιθυμείτε να
συνεργαστείτε μαζί μας,στείλτε μας το βιογραφικό σας σημείωμα μαζί με μια
συνοδευτική επιστολή που να εξηγεί τους λόγους για το ενδιαφέρον σας στο:

Athanasios Paraschos 
CEO of iProvideNow LTD

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου