Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2013

ΘΕΣΕΙΣ ΟΑΕΔ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 22_10_2013

603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201101137 ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201101083 ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΕΙΑ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201101139 ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201101116 ΜΑΓΕΙΡΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201101131 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201101127 ΧΗΜΙΚΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201101129 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201101136 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201101138 ΠΛΑΝΟΔΙΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201101134 ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201101133 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201101112 ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201101124 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201101102 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201101126 ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201101107 ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201101130 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201101123 ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201101128 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201101092 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201101090 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201101114 ΑΡΤΟΠΟΙΟΙ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201101117 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201101119 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201101081 ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201101061 ΜΑΓΕΙΡΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201101082 ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201101075 ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201101065 ΜΠΑΡΜΑΝ, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΣΕ ΜΠΑΡ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΚΟΚΤΕΙΛ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201101069 ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1
603201 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 603201101135 ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου