Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2015

Sales Representative (HoReCa)

http://www.careerjet.gr/jobview/8b8511abb6ae294eb7ff3fcf29d07c63.html?affid=4fd7ed321c506d08af94c0de2104244b

Αρμοδιότητες/Responsibilities
 • Ανάπτυξη πελατολογίου και διατήρηση υφισταμένου
 • Συνεχής παρακολούθηση πελατολογίου (cafe/restaurants/hotels) μέσω επισκέψεων
 • Διαπραγματεύσεις σε θέματα εμπορικής πολιτικής και διαχείριση ετοιμάτων
Προσόντα/Requirements
 • Εμπειρία σε πωλήσεις D2D, Β2Β, Β2C
 • Εμπειρία στον κλάδο HORECA, θα ληφθεί υπ' όψη
 • Εστίαση στην επίτευξη στόχων
 • Πολύ καλές επικοινωνιακές ικανότητες
 • Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά
Προσφορά/Offer
 • Σταθερό μισθό
 • Ασφάλιση ΙΚΑ
 • Bonus
 • Εταιρικό Αυτοκίνητο και Κινητό τηλέφωνο
 • Ευέλικτο ωράριο εργασίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου